Γριφομπότ Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο

Τι είναι το Γριφομπότ

Το ΓΡΙΦΟΜΠΟΤ είναι ένα διαδικτυακό παιχνίδι που αναπτύχθηκε από το ΓΑΒ LAB προκειμένου να μπορούν παιδιά δημοτικού να απασχοληθούν δημιουργικά συνδυάζοντας ασκήσεις γλώσσας και μαθηματικών με κώδικα.

Συγκεκριμένα το παιχνίδι παρουσιάζει ένα ταμπλό (πίνακα) μεγέθους 4x4 έως 7x7 (16 - 49 τετράγωνα) από τα οποία, κάποια είναι μπλοκαρισμένα, κάποια περιέχουν ασκήσεις και σε ένα από τα υπόλοιπα τοποθετείται ο παίκτης. Κάθε παίκτης καλείται να λύσει ασκήσεις ανάλογα με το επίπεδό του. Κάθε φορά που λύνεται μία άσκηση, ο παίκτης πρέπει χρησιμοποιώντας τα βελάκια που υπάρχουν στο δεξί μέρος της οθόνης να μετακινήσει τον παίκτη του στο τετράγωνο που έλυσε. Σκοπός είναι να λυθούν σωστά όλες οι ασκήσεις του πίνακα με τέτοιον τρόπο ώστε ο παίκτης να κάνει τις λιγότερες δυνατές κινήσεις.

Το παιχνίδι, πέραν από τους μαθηματικούς και γλωσσικούς γρίφους μαθαίνει τις έννοιες του κώδικα (διαδοχικές ενέργειες μετακίνησης) ενώ παράλληλα βάζει και το γρίφο της εύρεσης της πιο σύντομης διαδρομής μεταξύ πολλών σημείων.

Η έκδοση του Γριφομπότ με ονομασία «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο» έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την ΕΛΛΕΤ στα πλαίσια του ομώνυμου εκπαιδευτικού προγράμματος.